Landvindingslaget Karsemosen

Kontakt til landvindingslaget Karsemosen

Vil du have nyheder fra landvindingslaget på email: send mail med

din sommerhusadresse

  

Skriv til formand

Skriv til webmaster

Andre oplysninger

Hvad er Landvindingslaget Karsemosen?

Landvindingslaget Karsemosen omfatter et lavtliggende landområde på nordvestsiden af Arresø. Området er afgrænset af et dige mod Arresø, og afvandes gennem flere kanaler og en pumpestation.

Området består dels af eng-arealer, dels af mere end trehundrede sommerhusgrunde.

Området er delt mellem Gribskov Kommune (Ryengen og dele af Tisvilde Sand/ Tisvilde Ry) og Halsnæs Kommune (Karsemosen).

Landvindingslaget fungerer som en forening, hvor de grundejere, der ejer arealer inden for interesseområdet er medlemmer. Landvindingslaget ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.

Udgifterne til Landvindingslaget, som især er drift af pumpestation og vedligeholdelse af kanaler m.m., betales af grundejerne.

Bidragets størrelse for de enkelte ejendomme beregnes på grundlag af regler i vedtægten.

Bidraget opkræves sammen med ejendomsskatten af kommunerne, der sender det videre til Landvindingslaget.

 

Vedligeholdelse af kanaler, grøfter og tilløb.

Det er vigtigt at pumpestationen og kanalerne vedligeholdes og oprenses for at vandet kan løbe til pumpestationen og pumpes ud i Arresø. Det sørger landvindingslaget for.

Hvis du opdager problemer, så kontakt venligst Jacob Nielsen eller Per Larsen og giv besked.

Men det er også vigtigt for sommerhusgrundene, at grøfter holdes fri for haveaffald og grene m.m., så vandet kan løbe uhindret ud til kanalerne, og det må hver enkelt grundejer sørge for er i orden.

Jacob Nielsen,

Formand og kasserer. Vedligehold.

Køgehusgård

Køgehusvej 9 A

3300 Frederiksværk

Tlf. 2127 2246 

 

Per Larsen,

Bestyrelsesmedlem. Vedligehold.

Engpibervej 8

3200 Helsinge

Tlf. 2969 8116

  Opdateret 9. juni 2016

Nyheder

 

Generalforsamling 29. juni 2016, læs indkaldelse

 

Generalforsamling 25. juni 2015, læs referat

 

Gribskov og Halsnæs kommuner har sendt forslag til ny vedtægt i høring. Læs mere under Ny vedtægt. Der er endnu ikke truffet beslutning.

 

Partsfordelingen for i alt 45 ejendomme blev revideret i august 2013. Se under Vedtægt

 

Copyright ® 2010 Karsemosen.dk