Kontakt til landvindingslaget Karsemosen

Vil du have nyheder fra landvindingslaget på email: send mail med

din sommerhusadresse

  

Skriv til formand

Skriv til webmaster

  Opdateret 3. maj 2017

Andre oplysninger

 

Vejliste:


Birkevænget (pdf-fil)

Engpibervej (pdf-fil)

Grævlingebakkerne (pdf-fil)

Kratvej (pdf-fil)  

Køgehusvej (pdf-fil)   

Lindahlsvej (pdf-fil)   

Moseengen (pdf-fil)  

Mosetoften (pdf-fil)

Musvågestien (pdf-fil)

Nattergalevej (pdf-fil)

Piletoften (pdf-fil)

Regnspovevej (pdf-fil)

Ryagervej (pdf-fil)

Rybakkevej (pdf-fil)

Rygårds Allé (pdf-fil)

Ryvænget (pdf-fil)

Rørtoften (pdf-fil) 

Skelkæret (pdf-fil)

Skelledet (pdf-fil)

Skelvej (pdf-fil)

Skelvænget (pdf-fil)

Store Ryvej (pdf-fil)

Vangeled (pdf-fil)

Åvænget (pdf-fil)  

Landbrugsejendomme m.fl. (pdf-fil)

Ny partsfordeling:


Den komplette fordeling af parter kan ses på listerne nedenfor, der er udarbejdet for hver enkelt sommerhusvej. Der er en særskilt liste for landbrugsarealer og ubebyggede ejendomme, der ikke er sommerhusejendomme.


Listerne er skrevet på grundlag af en samlet undersøgelse gennemført af Landinspektørgruppen A/S, Hillerød.

Oprindelig partsfordeling:


Med hensyn til den oprindelige partsfordeling henvises der til oversigten over revideret partsfordeling under Vedtægt.


Forslag til ny vedtægt:


Landvindingslaget har i samarbejde med Gribskov og Halsnæs kommuner arbejdet med et forslag til en ny vedtægt i en årrække. Denne side rummer oplysninger om udformning af forslaget.


I henhold til lovgivningen skal de to kommuner godkende en ny vedtægt, når sagsbehandlingen har tilvejebragt det nødvendige grundlag. Som led i sagsbehandlingen har forslag til ny vedtægt været sendt i offentlig høring.


Forslag til ny vedtægt udarbejdet af Gribskov og Halsnæs Kommuner. Læs forslag (pdf-fil).


I sommeren 2015 er en rørlagt strækning E-G af den østlige kanal D-E-G-H erstattet af en nygravet kanal F-G, så den østlige kanal nu benævnes D-E-F-G-H. Dette har medført en ændring af beskrivelsen i vedtægtens § 2.

Læs ændring af forslagets § 2 (pdf-fil).Nye regler om partsfordeling:


Den nye vedtægt indeholder bl.a. en ny måde at beregne partsfordelingen på, se de nærmere regler i forslagets § 3.


Det betyder, at alle sommerhusgrunde på under 3.600 m² bliver tildelt 2 parter; mens større grunde får flere.


Landbrugsejendomme og store ubebyggede grunde (over 2 ha) bliver tildelt en part pr 1.800 m².

Oversigtsoplysninger og oversigtskort:


Oversigsliste revideret efter afgørelse af 9. marts 2017 fra Gribskov Kommune om udtagning af 7 ejendomme fra landvindingslaget.

Samlet antal ejendomme, arealer og parter (pdf-fil)


Oversigtskort over landvindingslagets område og kanalsystemer.

Samlet oversigtskort (pdf-fil)


Rettelse til det samlede oversigtskort efter en ændring af den østlige kanal.

Se rettelsesskort pdf-fil 

 

Rettelse til det samlede oversigtskort efter afgørelse af 9. marts 2017 fra Gribskov Kommune om udtagning af 7 ejendomme fra landvindingslaget.

Se rettelseskort pdf-fil.

Landvindingslaget Karsemosen

Copyright ® 2010 Karsemosen.dk